A un altre ritme. Llengua.VOCABULARI
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

DICTAT DE PARAULES


                                                                   

LECTO-ESCRIPTURA

LLETRA DE PAL LLETRA LLIGADAESCRIU EL MEU NOMTRAÇ DE LES LLETRES

LA MARIETA ESCRIUBlog de recursos de llengua. Interessant el procés gradual per orientar l'aprenentatgeRecursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar.